Allmänna Användarvillkor

 

Dessa användarvillkor träder i kraft den 1 december 2013.

 

www.uppladdning.nu (”websidan; tjänsten”) är en gratis internettjänst som hjälper elbilister att hitta laddplatser.

Den innefattar en databas med uppgifter om laddplatser, karttjänst, mobila appar, samt nedladdningsbara filer som kan användas i bilens navigationssystem.

 

Genom att besöka eller använda Uppladdning.nu, Uppladdning.nu-tjänsten, eller alla program (inklusive mobila applikationer) som tillhandahålls av Uppladdning.nu (tillsammans, "Tjänsten"), godkänner kund att vara bunden av dessa användarvillkor. Tjänsten ägs eller kontrolleras av CHARGEX AB. Dessa användarvillkor reglerar kundens juridiska rättigheter och skyldigheter.

 

Det kan finnas tillfällen då Uppladdning.nu har en speciell funktion som har sina egna villkor som gäller i tillägg till dessa användarvillkor. I sådana fall kommer de villkor som är specifika för den speciella funktionen att gälla om det finns en konflikt med dessa användarvillkor.

Grundläggande villkor

Kund får inte lägga upp diskriminerande eller olagligt innehåll via Tjänsten.

 

Kund får inte använda Tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål. Kunden samtycker till att följa alla lagar, regler och föreskrifter som gäller för användning av Tjänsten och kundens innehåll (definierat nedan), inklusive men ej begränsat till lagar om upphovsrätt.

 

Kund är själv ansvarig för sitt användande av Tjänsten och för all data, text, filer, information, bilder, grafik, foton, författarskap, program, länkar och annat innehåll eller material (kollektivt "Innehåll") som kund skickar, lägger upp eller visar på eller via Tjänsten.

 

Kund får inte anpassa eller ändra Tjänsten eller förändra en annan webbplats för att falskeligen ge intryck av att det är förenat med Tjänsten eller Uppladdning.nu.

 

Kund får inte komma åt Tjänstens privata API med andra medel än de som tillåts av Uppladdning.nu. Användning av Tjänstens API regleras av separata villkor.

 

Kund får inte skapa eller skicka oönskad e-post, kommentarer eller andra former av kommersiella eller trakasserande meddelanden ("spam") till några Uppladdning.nu -användare.

 

Kund får inte störa eller avbryta Tjänsten eller servrar eller nätverk anslutna till tjänsten, inklusive genom att sända eventuella maskar, virus, spyware, malware eller annan kod av destruktiv eller störande karaktär. Kund får inte införa innehåll eller kod eller på annat sätt ändra eller påverka hur Uppladdning.nu sida återges eller visas i en användares webbläsare eller enhet.

 

Kund får inte försöka begränsa en annan användare från att använda eller åtnjuta tjänsten och får inte uppmuntra eller underlätta brott mot dessa Användarvillkor eller andra Uppladdning.nu-villkor.

 

Brott mot dessa användarvillkor resulterar i uppsägning av kunds Uppladdning.nu -konto.

 

Kunden förstår och accepterar att Uppladdning.nu inte kan och kommer inte att ansvara för innehåll som lagts ut på Tjänsten och använder Tjänsten på egen risk. Om kund bryter mot dessa användarvillkor, eller på annat sätt skapar risker eller möjlig juridisk exponering för Uppladdning.nu, kan Uppladdning.nu sluta förse kunden med hela eller delar av Tjänsten.

 

Upphovsrätt och licens

Om inget annat anges är Tjänsten, allt innehåll och annat material tillhörigt Tjänsten, inklusive men utan begränsning till logotyp, design, text, grafik, bilder, videor, information, data, programvara, ljudfiler och andra filer, samt urvalet och arrangemanget därav, (kollektivt, "Websidans innehåll”) egendom som tillhör Uppladdning.nu eller våra licensgivare eller medlemmar och skyddas av svenska och internationella upphovsrättslagar.

 

Kund beviljas en begränsad och icke-exklusiv licens (utan rätt att upplåta egen licens) att komma åt och använda Tjänsten och Websidans innehåll. Licensen regleras av dessa villkor och inkluderar inte:

(a) återförsäljning eller kommersiell användning av Tjänsten eller Websidans innehåll,

(b) distribution, offentligt framförande eller offentlig visning av Websidans innehåll,

(c) rätt att modifiera eller på annat sätt förändra Tjänsten och Websidans innehåll, eller någon del därav, om inte sådan användning regleras i separata villkor,

(d) användning av data mining, robotar eller liknande datainsamlings -eller utvinningsmetoder,

(e) att ladda ner (förutom sidan caching) någon del av Tjänsten, Websidans innehåll eller någon information som finns däri, med undantag för vad som uttryckligen tillåts,

(f) all användning av Tjänsterna eller Websidans innehåll till annat än avsedda ändamål.

 

All användning av Tjänsten eller Websidans innehåll till annat än som särskilt godkänts häri, utan föregående skriftligt tillstånd av Uppladdning.nu, är strängt förbjudet och kommer att resultera i uppsägning av licensen. Sådan otillåten användning kan också bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men utan begränsning till upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

  

Hyperlänkar

Kund beviljas en begränsad, icke-exklusiv rätt att skapa en texthyperlänk till Tjänsten, förutsatt att en sådan koppling inte skildrar Uppladdning.nu eller någon av dess tjänster på ett falskt, vilseledande, nedsättande eller annat kränkande sätt och under förutsättning att länkar till webbplatsen inte innehåller något olagligt material eller material som är stötande eller kränkande. Denna begränsade rätt kan återkallas när som helst. Kund får inte använda en Uppladdning.nu logotyp eller annat varumärke eller skyddad grafik av Uppladdning.nu att länka till Tjänsten utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Uppladdning.nu. Vidare får kund inte använda ram eller utnyttja inramningstekniker för att innesluta något varumärke, logotyp eller annan skyddad information från Uppladdning.nu, inklusive bilder som finns på Tjänster, innehållet i någon text eller layouten/designen av någon sida utan skriftligt medgivande. Utöver vad som nämnts ovan, har kund inte förmedlats någon rätt eller licens.

 

Uppladdning.nu använder Google Map:s tjänster i en del funktioner. Genom att använda dessa funktioner av Tjänsterna, samtycker kund till att vara bunden av Googles användarvillkor (http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html).

 

Allmänna villkor

Uppladdning.nu förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta Tjänsten eller kunds tillgång till Tjänsten utan förvarning, när som helst, och utan ansvar gentemot kund.

Uppladdning.nu förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa användarvillkor.

Uppladdning.nu förbehåller sig rätten att neka tillgång till Tjänsten utan särskild anledning.

Uppladdning.nu kan, men har ingen skyldighet att ta bort, redigera, blockera och/eller övervaka innehåll som bedöms bryta mot dessa användarvillkor.

Det kan finnas länkar från Tjänsten, eller från meddelanden som kund tar emot från Tjänsten, till tredje parts webbplatser eller funktioner. Det kan också finnas länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner i bilder eller kommentarer i Tjänsten. I Tjänsten ingår även innehåll från tredje part som Uppladdning.nu inte kontrollerar, underhåller eller stödjer. Funktionalitet på Tjänsten kan också möjliggöra samverkan mellan Tjänsten och en webbplats eller funktion från tredje part. Exempelvis kan Tjänsten innehålla en funktion som gör att kund kan dela innehåll från Tjänsten eller ditt innehåll med en tredje part, som kan vara offentligt och publiceras på denna tredje parts tjänst eller applikation. Med hjälp av denna funktion krävs att kund loggar in på konto på tredjepartstjänst och det sker på egen risk.

 

Uppladdning.nu kontrollerar inte något av dessa tredje parters webbtjänster eller deras innehåll. Kund godkänner uttryckligen att Uppladdning.nu inte är på något sätt ansvarigt för sådana tredjepartstjänster eller funktioner.

Kund accepterar betalningsansvar för alla dataavgifter kund ådrar sig genom användning av Tjänsten.

Uppladdning.nu förbjuder crawling, scraping, caching eller andra sätt att få tillgång till innehåll på Tjänsten via automatiserade medel, inklusive men inte begränsat till, kommentarer och foton (förutom vad som kan vara resultatet av standardsökmotor eller teknik som används av en sökmotor med uttryckt samtycke från Uppladdning.nu).

Rättigheter

Uppladdning.nu gör inte anspråk på äganderätt till något innehåll som kund lägger upp på eller via tjänsten. Istället ger kund Uppladdning.nu en icke - exklusiv, fullt betald och royaltyfri, överförbar, licensierbar, global licens att använda innehållet som kund lägger upp på eller via Tjänsten.

En del av Tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer, och kund tillåter härmed att Uppladdning.nu kan placera sådan reklam och marknadsföring på Tjänsten eller i samband med kunds innehåll. Sättet, läget och omfattningen av sådan reklam och marknadsföring kan ändras utan föregående meddelande till kund.

Kunden är medveten om att Uppladdning.nu inte alltid kan identifiera betalda tjänster, sponsrade innehåll, eller kommersiella meddelanden som sådana.

 

Kunden försäkrar att: (i) kunden äger innehållet upplagt av kund på eller via Tjänsten eller på annat sätt har rätt att bevilja de rättigheter och licenser som anges i dessa Användarvillkor, (ii) utstationering och användning av kunds innehåll på eller genom Tjänsten inte bryter mot eller gör intrång på rättigheterna för någon tredje part, inklusive, utan begränsning, rätten till integritet, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, varumärke och/eller andra immateriella rättigheter, (iii) kunden samtycker till att betala för alla royalties och avgifter på grund av innehåll som kund lägger upp på eller via Tjänsten, och (iv) kunden har laglig rätt och behörighet att ingå dessa Användarvillkor i sin jurisdiktion.

 

Tjänsten innehåller material som ägs eller licensieras av Uppladdning.nu (" Uppladdning.nu innehåll"). Uppladdning.nu:s innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra lagar, och Uppladdning.nu, äger och behåller alla rättigheter i Uppladdning.nu innehåll och tjänsten Uppladdning.nu. Kund får inte avlägsna, ändra eller dölja någon upphovsrätt, varumärken, servicemärken eller annan äganderätt som ingår i eller medföljer Uppladdning.nu innehåll och kund får inte reproducera, ändra, anpassa, utföra, visa, publicera, distribuera, överföra, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Uppladdning.nu innehåll.

 

Uppladdning.nu:s namn och logotyp är varumärken som tillhör CHARGEX AB, och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Uppladdning.nu.

 

All grafik, knappikoner och skript får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Uppladdning.nu.

 

Även om det är Uppladdning.nu:s avsikt att Tjänsten ska vara tillgänglig så mycket som möjligt, kommer det att finnas tillfällen då Tjänsten kan avbrytas, inklusive, utan begränsning, för planerat underhåll eller uppgraderingar, för akuta reparationer, eller på grund av fel på teleförbindelser och/eller utrustning.

 

Uppladdning.nu förbehåller sig rätten att ta bort innehåll från Tjänsten utan föregående meddelande. Innehåll som tas bort från Tjänsten får fortsätta att lagras av Uppladdning.nu i syfte att uppfylla vissa juridiska skyldigheter och kan inte återfås utan giltigt domstolsbeslut.

 

Uppladdning.nu är inte ansvarigt gentemot kund för ändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsterna, eller förlust av något innehåll.

 

Uppladdning.nu garanterar inte att: (a) Tjänsten uppfyller dina krav, (b) Tjänsten kommer att fungera utan avbrott, snabbt, säkert eller felfritt, (c) information som kund får genom Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig, (d) den information kund tillhandahåller eller Uppladdning.nu samlar inte lämnas ut till tredje part, (e) eventuella fel i uppgifter eller program kommer att korrigeras.

 

Kund samtycker till att Uppladdning.nu inte är ansvarigt för innehåll som publiceras inom Tjänsten. Uppladdning.nu har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om kunds innehåll bryter mot dessa användarvillkor, kan kunden bära det juridiska ansvaret för innehållet.

 

Kund godkänner att relationen med Uppladdning.nu inte är konfidentiell och att kundens beslut att skicka in innehåll inte placerar Uppladdning.nu i en position som är annorlunda än den position som innehas av allmänheten, bland annat med avseende på kundens innehåll. Kundens innehåll kommer inte att omfattas av någon sekretess hos Uppladdning.nu, och Uppladdning.nu kommer inte att vara ansvarig för någon användning eller avslöjande av något innehåll som kund tillhandahåller.

 

Det är Uppladdning.nu:s policy att inte acceptera eller beakta innehåll, information, idéer, förslag andra än de som har särskilt begärts och för vilka vissa specifika villkor och krav gäller. Detta för att undvika missförstånd om kunds idéer liknar de Uppladdning.nu har utvecklat eller håller på att utveckla. Om kund trots denna policy väljer att skicka innehåll, information, idéer, förslag, eller annat material, är kund också överens om att Uppladdning.nu utan kostnad får använda sådant innehåll, information, idéer, förslag eller andra material, för vilket ändamål Uppladdning.nu än väljer, inklusive, utan begränsning, utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster, utan ansvar eller ersättning av något slag till kund.

Rapportering upphovsrätt och andra IP överträdelser

Uppladdning.nu respekterar andras rättigheter, och förväntar att kund gör detsamma.

Kund kan rapportera påståenden om intrång i immateriella rättigheter, genom att skicka e-post till info@Uppladdning.nu.

Tvist
Tvist i anledning av dessa villkor skall avgöras av allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans. Svensk materiell rätt skall gälla.